Urnenedsættelse

Der går 8 til 14 dage efter bisættelsen før urnen er kommet tilbage

fra krematoriet. Urnen står i kapellet, på den kirkegård I har valgt

at sætte den ned på. 

I bliver så kontaktet af kirkegården, der spørger, om I vil være med til

at sætte urnen ned og aftaler derefter et tidspunkt med jer.

Hvis I føler at det vil være for sorgfuldt selv at nedsænke urnen,

vil kirkegården gerne være behjælpelig med at nedsætte urnen.

I får så besked når den er nedsat.

Ingen urner bliver placeret uden at I har fået tilbuddet om at være med.

Det gælder dog ikke urner der skal i anonym fællesgrav.

Brunsborg’s Bedemandsforretning – Vestervang 7, 4990 Sakskøbing - Mobil: 29294326 – Email: [email protected]